Spracovanie drevnej hmoty - SDH v2

Windows Mobile Windows PC Android Smartphone Android Tablet
 • multiplatformové programové vybavenie pre počítače, smartfóny a tablety so systémom Windows 7/8/10, Windows Mobile a Android

 • vývoj v spolupráci s firmou LATSCHBACHER, viac ako 1000 inštalácií

 • kubíkovanie dlhého a rovnaného dreva meraného v kôre alebo bez kôry

 • neobmedzené možnosti konfigurácie - farby, veľkosti polí, veľkosti písma, klávesnice, zoznamy položiek ...

 • tlač Dokladu o pôvode dreva (LA 43)

 • prenos dát - e-mail, ftp, cloud, webové služby
viac ...

SDH_CE

 • programové vybavenie pre počítače so systémom Windows Mobile (Handheld Nautiz X7, Handheld Nautiz X8, Stonex S4...)

 • kubíkovanie dlhého a rovnaného dreva meraného v kôre alebo bez kôry

 • zobrazenie prehľadov a vyhodnotení na displeji

 • tlač Dokladu o pôvode dreva (LA 43)

 • prenos dát do PC
viac ...