Spracovanie drevnej hmoty - SDH v2

Windows Mobile Windows PC Android Smartphone Android Tablet
  • multiplatformové programové vybavenie pre počítače, smartfóny a tablety so systémom Windows 7/8/10, Windows Mobile a Android

  • vývoj v spolupráci s firmou LATSCHBACHER, viac ako 1000 inštalácií

  • kubíkovanie dlhého a rovnaného dreva meraného v kôre alebo bez kôry

  • neobmedzené možnosti konfigurácie - farby, veľkosti polí, veľkosti písma, klávesnice, zoznamy položiek ...

  • tlač Dokladu o pôvode dreva (LA 43)

  • prenos dát - e-mail, ftp, cloud, webové služby
viac ...