SDH_CE

  • programové vybavenie pre počítače so systémom Windows Mobile (Handheld Nautiz X7, Handheld Nautiz X8, Stonex S4...)

  • kubíkovanie dlhého a rovnaného dreva meraného v kôre alebo bez kôry

  • zobrazenie prehľadov a vyhodnotení na displeji

  • tlač Dokladu o pôvode dreva (LA 43)

  • prenos dát do PC
viac ...